Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 8-то заседание на Общински съвет – Неделино – 27.05.2024 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноИзменение на Решение №60/29.04.2024г., прието с Протокол № 7/29.04.2024 г. на Общински съвет – Неделино, относно: Одобряване на материали за кметство с.Кочани, община Неделино, за подмяна на водопровод.
 2Председател на Об-С НеделиноНово обсъждане  на Решения № 61, № 64 и № 67 от 29.04.2024г. приети  с Протокол  № 7.
 3Кмет на община НеделиноЗакупуване на автомобил от Община Неделино и дарение на автомобила за нуждите на Районни полицейски инспектори гр.Неделино.
 4Кмет на община НеделиноИскане за ползване на общинска леглова база и столовата  в бившето ученическо общежитие „Дичо Петров“ гр. Неделино.
 5Кмет на община НеделиноПридобиване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Туарег“ и лек автомобил марка „Мерцедес-Бенц“, модел „Вито“, предоставени от Министерство на финансите, съгласно Заповед № ЗМФ-377/08.04.2024г.
 6Кмет на община НеделиноПродажба на земя-частна общинска собственост, на собственици на законно построена върху сграда, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинска собственост.
 7Кмет на община НеделиноДарение на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Туарег“ и лек автомобил марка „Мерцедес-Бенц“, модел „Вито“, собственост на Община Неделино към Център за обществена подкрепа (ЦОП), БУЛСТАТ 0006150430170 и към Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания (ЦНСТПЛФУ), БУЛСТАТ 0006150430166.
8Други
Skip to content