Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 53-то заседание на Общински съвет – Неделино – 02.10.2023 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноЗаявление от Наследниците на Здравко Чафадаров за продажба на общински имот по чл.36, ал.1 ,т.2 от ЗОС .
 2Кмет на община НеделиноДопускане на изменение на ПУП на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ V , УПИ VI и  УПИ VII, кв.15 , като се променя уличната регулация на ул. „Метакса Гугински“  и сключване на предварителни договори по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
 3Кмет на община НеделиноОтчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода  01.07.2023г. – 25.09.2023г.
 4Председател на ОбС – НеделиноИзбиране за временно изпълняващ длъжността кмет на община Неделино считано от 27.10.2023г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
 5Председател на ОбС – НеделиноИзбиране на Временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в. с.Средец в община Неделино, област Смолян до полагане на клетва на новоизбрания  кмет на кметство в с.Средец.
6Други
Skip to content