Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 51-то заседание на Общински съвет – Неделино – 29.08.2023 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноПриемане  на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Неделино
 2Кмет на община НеделиноПриемане на тригодишна прогноза за местни дейности, за периода 2024-2026 година.
 3Кмет на община НеделиноОтчет за състоянието на общинския  дълг  към  31.12.2022г.
 4Кмет на община НеделиноОтчет за касово изпълнение на бюджета  и  сметките за средства от Европейския съюз  на  община Неделино за 2022г.
 5Кмет на община НеделиноОтчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода  01.04.2023г. – 30.06.2023г.
 6Председател на ОбС – НеделиноОпределяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд –Златоград за мандат/2024-2028г./ и предложение за тяхното избиране.
7Други
Skip to content