Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 52-то заседание на Общински съвет – Неделино – 12.09.2023 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноПриемане на бюджета на община Неделино за 2023г.
 2Кмет на община НеделиноУтвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на община Неделино.
3Други
Skip to content