Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Подкрепете Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на Община Неделино

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да ви информираме, че седем Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от Област Смолян преминават първия етап на оценка за Административно съответствие и допустимост.

Следващият етап е проучване на обществена подкрепа за всяка КИТИ, а за целта ще се проведат присъствени обществени обсъждания в общините, в които има планирани дейности във всяка Концепция.

Една от тях, Концепция за ИТИ “Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област”, предвижда дейности на територията на Община Неделино.

В тази връзка общественото обсъждане във вашата община ще се проведе на 19 март 2024 г. от 10;30 ч. в зала в Общинска администрация – Неделино, ул. “Александър Стамболийски” 104, гр. Неделино.

Ако желаете да подкрепите Концепцията от вашата община можете да попълните кратка анкета (4 въпроса), която е достъпна на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAN_SCDP1-SLk_9dz7is3-fGINLv1_8Q_-WQ_vt8UhrVB_Uw/viewform?fbclid=IwAR1wXOVXNjYSZ9tuDhTzzVWyP3urYrma1gDcHC5MlJCPN17MXgdTR0Wquyc

Всеки, който има препоръки или възражения към Концепцията, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ – Смолян (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oicsmolyan@gmail.com или да се свърже с нас на 0301 888 05; 0879 999 827.—

Резюме на концепцията:

Концепция за ИТИ “Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област” обединява общините Рудозем, Мадан, Неделино, Девин и Борино. Всички те се обединяват около целта да постигнат екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област. Като партньори са привлечени и сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, Професионална гимназия по електротехника – гр. Девин и асоциирани партньори – работодатели. Партньорите в концепцията са обединени около решаването на общи проблеми и полагането на усилия в посока подобряването на икономическото и социално развитие на региона.

Предвидени са следните мерки:

– Мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общините Неделино и Борино;

– Мерки за превенция и управление на риска от наводнения на територията на общините Рудозем, Мадан и Девин;

– Мерки за развитието на туризма – предвидени са на територията на всички общини; Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност на територията на общините Рудозем, Мадан и Борино;

– Мерки за подобряването на здравната инфраструктура на територията на Община Девин;

– Мерки за подобряване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Мадан и др..

Общият размер на заявените средства е 38 027 106,70 лв..

/Допълнителни материали – Линк/

Skip to content