Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Необходимост от освобождаване на пътните платна на ул. „Александър Стамболийски“ от разклона за с. Бял извор до асфалтираният път по посока гр. Златоград поради предстоящ ремонт      

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Уведомяваме Ви, че на 12.05.2023 г. /петък/ ще стартира ремонт на ул. „Александър Стамболийски“ от разклона за с. Бял извор до асфалтираният път по посока гр. Златоград.

Във връзка с гореизложеното и с цел осигуряване на безопасността и необходимостта от работата на тежка механизация е необходимо пътните платна да бъдат освободени от паркираните автомобили, строителни материали или други вещи и предмети, които ще затруднят ремонта.

БОЯН КЕХАЙОВ
Кмет на община Неделино

Skip to content