Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покана – откриване на спортна площадка в двора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Имаме удоволствието да Ви поканим заедно да открием реконструирания обект в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с наименование: Ремонт на спортна площадка към сградата на СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Неделино в ПИ 51319.502.126 по КК на гр. Неделино. Мероприятието ще се състои на 01.06.2023 г. /четвъртък/ от 10:30 часа на спортната площадка.

Строително-монтажните дейности включват монтаж на настилка от изкуствена трева, монтаж на мрежа за метална ограда, монтаж на дървени скамейки, монтаж на врати и мрежи за футбол,  на осветителни тела и др.

Стойността на обекта възлиза в размер на 95 746 лв. с ДДС. По искане на община Неделино средствата са осигурени  по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища към Министерство на образованието и науката.

До този момент площадката бе предвидена само за футбол и хокей на трева, но за първи път по искане на учениците от СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Неделино функционалността и ще се надгради с  тенис на корт и всички пособия към него.

За откриването на реконструирания обект за първи път ще се изиграе приятелски мач.

Skip to content