Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Такси за ползване на общински траурен автомобил съгласно чл. 50, ал. 3 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Съгласно чл.50, ал.3 от Наредба за определяне и администриране  на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино,   Ви уведомяваме, че таксата за използване на общинския траурен автомобил е следната:

  • За територията на община Неделино – 10 лв.
  • За населените места на територията на община Неделино – 15 лв.
  • Извън територията на община Неделино – 0,15 стотинки за 1 километър

Таксите се заплащат предварително на касата в Община Неделино.

Skip to content