Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Осигуряване на обществен достъп до информация за инвестиционно предложение: „Въздушно електропроводно отклонение 20 кV за РРС Печинско и изграждане на Мачтов трафопост (МТП), на територията на с. Върли дол, община Неделино, обл. Смолян и с. Бориново, общ. Мадан, обл. Смолян

Skip to content