Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет за 2024г. на Община Неделино

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси оповестяваме датата за публично обсъждане на проектобюджета на община Неделино за 2024 година, която е на 26.01.2024 година /петък/ в 10.30 часа в заседателната зала на ОбС Неделино V- етаж в сградата на общинска администрация.

Приканваме всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетните процедури да се включат, като дадат своите предложения, данни за които могат да намерят на сайта на община Неделино -www.nedelino.bg.

Допълнителна информация – Общинска администрация, гр. Неделино, ул. Ал. Стамболийски №104, IV-ти етаж, стая 402 или 403, тел.03072/9292 вътрешен 129

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината obshtina@nedelino.bg както и в деловодството на Община Неделино, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Приложения:


Skip to content