Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане на изменение на Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино

На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 и 4 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване се уведомяват всички лица, че е изготвено изменение на Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино и предоставя 30 дни за предложения и препоръки.

Община Неделино уведомява всички лица, че предстои публично обсъждане на изменение на Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино ще се проведе на 22.12.2023г. от 14:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Неделино, ул. ”Александър Стамболийски” №104, на 5 /пети/ етаж.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината oba_nedelino@abv.bg и в деловодството в сградата на общинска администрация, на адрес: гр. Неделино, ул. ”Александър Стамболийски” №104.

Проектът на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино заедно с мотивите към нея, са публикувани на интернет страницата на Община Неделино на 22.11.2023г.

Вносител на проекта за Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино е г-н Боян Кехайов – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО.

Приложения:


Skip to content