Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на нова Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Неделино

Изготвен е проект на нова Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Неделино.

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, Община Неделино предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящият проект Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Неделино.

Всички заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Неделино www.nedelino.bg , да депозират  писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: oba-nedelino@.bg или на адрес: гр. Неделино – 4990 , ул. „Ал. Стамболийски” № 104, партерен етаж, в рамките на работното време, от 8.00 до 17.00 часа.

Приложение:


Skip to content