Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Уведомление за публично обсъждане на Проект на Наредба за овладяване на безстопанствените животни и регламентиране отглеждането на домашни любимци на територията на община Неделино

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет-страниците на Община Неделино – https://www.nedelino.bg , се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за овладяване на безстопанствените животни и регламентиране отглеждането на домашни любимци на територията на община Неделино

Вносител:
Боян Кехайов
Кмет на община Неделино

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Мотиви
Проект на наредба (включва и програма)

Skip to content