Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покана за обществено обсъждане на проект на Програма за опазване на околната среда на Община Неделино 2022-2028 г.

Община Неделино осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за опазване на околната среда на община Неделино за периода 2022-2028 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни от датата на публикуване на Проекта на Програма за опазване на околната среда на Община Неделино 2022-2028г. на  e-mail: oba_nedelino@abv.bg или в деловодството на Община Неделино (ул. „Ал. Стамболийски“ №104).

Приложения:


Skip to content