Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщение до неизвестен извършител за незаконно строителство в ПИ с идентификатор 51319.503.687 по КК на град Неделино /издадена Заповед №75/21.02.2024 г., основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ/

Skip to content