Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщение  до Продан Проданов и Сийка Деделянова за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 51319.502.27

Община Неделино съобщава на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със Заповед №279/03.07.2024г. на кмета на Община Неделино е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 51319.502.27 по искане на Продан Проданов и Сийка Деделянова.

БОЯН КЕХАЙОВ
Кмет на община Неделино

Skip to content