Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Програма “Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020” , която се финансира от АСП, по проект “Целево подпомагане с топъл обяд в община Неделино”, е удължена до 31.10.2020 г.

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма “Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020” , която се финансира от  Агенция за социално подпомагане, по проект “Целево подпомагане с топъл обяд в община Неделино”, е удължена до 31.10.2020 г. съгласно Анекс по договор №ФС01-359/10.04.2020 , като същата е с  общ срок от 126 работни дни, считано от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г. за 130 потребителя, общ размер на предоставяната сума от АСП – 47 502  лева  в т.ч. размер на средствата за храна за обяд 40 950 лева и в т.ч. размер на средствата за други разходи: транспортни, съпътстваща подкрепа, режийни, консумативи 6 552 лева, място на реализиране на проекта община Неделино, обл. Смолян – Целевите  групи, които се включват в проекта са: –Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина –Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната — Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

При необходимост от повече информация за програмата, ползвайте посочения телефон в сайта на Общината /03072 9292/, чрез който можете да подадете и информация за лица попадащи в някоя от посочените целеви групи.

Skip to content