Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.002-0010-С01 „Укрепване на общински капацитет на Община Неделино“  по Процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на  човешките ресурси“ 2021-2027 – Етап 2

ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.002-0010-С01 „Укрепване на общински капацитет на Община Неделино“  по Процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на  човешките ресурси“ 2021-2027.

Община Неделино обявява втори етап на конкурса за назначаване на длъжност “Социален работник”, на 8 часов работен ден за едно лице.

  1. На 19.09.2023г. в 10.00 часа в заседателната  зала на община Неделино ще се проведе Интервю с допуснатият кандидат за заемане на длъжност “Социален работник”
  1. За допускане до събеседването кандидата трябва да представи входящ номер от подаденото заявление.
  1. Кандидата, ако не се яви в посоченото време ще бъде служебно отстранен от по нататашното му  участие в конкурса.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТО:

Индивидуално събеседване с кандидата и изготвяне на решение с точкова оценка от Комисията по подбор.

Срок за обявяване на резултата – до 1 /един/ работен ден след проведеното интервю. Телефон за контакти: 03072 92 92 – Община Неделино.

Skip to content