Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Проект BG05SFPR002-2.002-0010-С01 „Укрепване на общинския капацитет на Община Неделино“

Община Неделино обявява втори етап на конкурса за назначаване на длъжност “Социален работник”

Община Неделино обявява втори етап на конкурса за назначаване на длъжност “Социален работник”

Повече...

Обява за набиране на персонал по Проект BG05SFPR002-2.002-0010-С01 „Укрепване на общински капацитет на Община Неделино“  по Процедура BG05SFPR002-2.002 “ Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на  човешките ресурси“ 2021-2027.

Обява за набиране на персонал по Проект BG05SFPR002-2.002-0010-С01 „Укрепване на административен капацитет в община Неделино“ по Процедура BG05SFPR002-2.002 “ Укрепване на административен капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Повече...

Община Неделино ще реализира Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Неделино“ Договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0010-C01 за период от 14 месеца.

Община Неделино ще реализира Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Неделино“ Договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0010-C01 за период от 14 месеца.

Повече...

Skip to content