Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Резултати от конкурса за детска рисунка на тема „Земята – нашият дом“

Уважаеми участници в конкурса за детска рисунка на тема „Земята – нашият дом“,

На 19.04.2024 година съгласно Заповед № 2/19.04.2024 г. на Председателя на МКБППМН, комисия извърши класиране на получените детските рисунки по повод 22 април – Международния ден на Земята, за участие в конкурс на тема „Земята – нашият дом“.

Изказваме благодарност на всички участници и поздравления на класиралите се!

Резултатите от класирането ще откриете в прикачения файл под статията.

От Екипа на МКБППМН

Приложение: Протокол класиране

Skip to content