Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Резултати от конкурса за детска рисунка на тема „Земята – нашият дом“

Резултати от конкурса за детска рисунка на тема „Земята – нашият дом“

Повече...

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Неделино награди ученици по повод Деня на международните езици

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Неделино награди ученици по повод Деня на международните езици

Повече...

Skip to content