Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания и за подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г.

Skip to content