Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Решение №10-22 НС от 17.02.2021 г. на РИК-Смолян относно определяне броя на членовете на евентуалните подвижни секционни избирателни комисии в Двадесет и втори район – Смолян за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Skip to content