Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМ и във връзка с чл.130д, ал.3 от Закона за публични финанси, Кметът на Община Неделино – Боян Кехайов, кани жителите на Община Неделино, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, неправителствени организации и други заинтересовани лица на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ – ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30 май 2024 г. (четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на четвърти етаж в сградата на Общинска администрация Неделино. На срещата ще бъдат обсъдени основните насоки и акценти на проекта на План за финансово оздравяване на община Неделино 2024-2026г..

Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения на План за финансово оздравяване на община Неделино 2024-2026г.

Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в деловодството на община Неделино – ул. „Александър Стамболийски“ 104 в срок до 29.05.2024г. до 17.00 часа.

тел. за информация 03072/92-92,

Приложение:


На 25 април 2024 г. /четвъртък/ в сградата на ЦСРИ гр. Неделино /ТИЦ/ по инициатива на нашия съгражданин Веселин Райчев Георгиев ще бъдат раздавани хранителни продукти

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Уведомяваме Ви, че на 25 април 2024 г. /четвъртък/ в сградата на ЦСРИ гр. Неделино /ТИЦ/ по инициатива на нашия съгражданин Веселин Райчев Георгиев, който за пореден път прави жест към съгражданите си, ще бъдат раздадени на всички пенсионери от община Неделино, придобили право на пенсия или в пенсионна възраст /мъже до 60-ти набор включително и жени до 61-ви набор включително/ хранителни продукти, както следва:

  • Ориз – 2 кг.;
  • Сол – 2 кг.;
  • Захар – 2 кг.;
  • Боб „Екстра“ – 2 кг.;
  • Брашно – 5 кг.;
  • Олио – 3 л.

За пореден път г-н Георгиев прави благотворителност към съгражданите си, като дарението се предоставя чрез кмета на община Неделино г-н Боян Кехайов.

Помощта е разпределена за около 2000 лица, включваща общинският център и населените места.

Хранителните пакети ще се раздават всеки делничен ден за времето от 09:00 до 17:00 часа, до изчерпване на количествата.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО!

/ Допълнителна информация можете да намерите в 24smolian.com – Линк към статията /

Такси за ползване на общински траурен автомобил съгласно чл. 50, ал. 3 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Съгласно чл.50, ал.3 от Наредба за определяне и администриране  на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино,   Ви уведомяваме, че таксата за използване на общинския траурен автомобил е следната:

  • За територията на община Неделино – 12 лв.
  • За населените места на територията на община Неделино – 17 лв.
  • Извън територията на община Неделино – 0,50 стотинки за 1 километър

Таксите се заплащат предварително на касата в Община Неделино.

По повод Международния ден на Земята – 22 април, МКБППМН при Община Неделино обявява конкурс за детска рисунка на тема „Земята – нашият дом“

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ – ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

СЪОБЩЕНИЕ

По повод Международния ден на Земята – 22 април, МКБППМН при Община Неделино обявява конкурс за детска рисунка на тема „Земята – нашият дом“. В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст от 7 до 15 години. Конкурсът ще даде възможност за изява на подрастващите, ще стимулира интереса им към планетата Земя и ще представи личната им позиция относно опазването на планетата.

Регламент:

1. Конкурсът е индивидуален.

2. Възрастови групи:

• Първа възрастова група – ученици I-IV клас

• Втора възрастова група – ученици V-VII клас

3. Изисквания към рисунките:

• Позволени са следните техники: молив, пастел, акварел, темперни бои, флумастери и апликация.;

• Всеки участник може да участва с една рисунка. Творбите трябва да бъдат с обозначени три имена, възраст, училище.

• Срок за предаване   на творбите – 15 април 2024 г. на адрес: гр. Неделино, ул. „ Александър Стамболийски“104, ет.3, стая 10, МКБППМН, тел. 0884702232.

Участниците, класирани на първо, второ и трето място в отделните възрастови групи, ще получат грамоти и пособия за рисуване.

Skip to content