Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани. По-голям е недостигът на преброители в големите градове – София, Пловдив, Варна, Стара Загора. Повече от необходимия брой кандидати за преброители има в Северозападна България.

В периода 18 септември – 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако  преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври 2021 година, като ще премине на два етапа:

  • Първи етап – чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година.
  • Втори етап – чрез посещение на преброител на домакинствата – от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 година.

Приложения:


Селата Крайна, Козарка, Върлино, Тънка бара, Кочани, Еленка, Изгрев, Диманово, Средец, Кундево, Бурево и Гърнати ще останат без електричество на 04.06.2021 г. за времето от 09:00 до 15:00 часа

Поради извършване на строително-монтажни работи и изместване на високоволтовата линия /ВСН-Гърнати, ВСН-Козарка/, обслужваща селата: Крайна, Козарка, Върлино, Тънка бара, Кочани, Еленка, Изгрев, Диманово, Средец, Кундево, Бурево и Гърнати Ви уведомяваме, че същите ще останат без електричество на 04.06.2021 г. за времето от 09:00 до 15:00 часа. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство!

Обявление за изготвен проект на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Неделино

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), във връзка с чл. 77 ат Административно-процесуалния кодекс (АПК) заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Неделино да направят предложения и да изразят становища по проекта на e-mail: oba_nedelino@abv.bg, obshtina@nedelino.bg или в деловодството на адрес: гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски №104.

Приложения:


Skip to content