Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покана за пресконференция за представяне на  проект „Укрепване на общински капацитет“ , финансиран по договор BG05SFPR002-2.002-0010-C01 „Укрепване на общински капацитет на община Неделино“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Skip to content