Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Протокол на допуснати и недопуснати кандидати по документи за  длъжности „Диспечер/ Координатор; Шофьор; „Домашен помощник“; „Психолог“; „Медицински специалист“; за предоставяне на  социалната услуга по Проект №  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в община Неделино“

Skip to content