Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Проект BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“

На 28 Март 2024 г. община Неделино подписа Допълнително споразумение към Договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Неделино“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

На 28 Март 2024 г. община Неделино подписа Допълнително споразумение към Договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Неделино“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Повече...

На 15 януари 2024 г. община Неделино подписа Допълнително споразумение към Договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Неделино“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

На 15 януари 2024 г. община Неделино подписа Допълнително споразумение към Договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Неделино“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Повече...

На 12.06.2023г. се състоя пресконференция, на която бе представен подписаният от Община Неделино договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0020-С01  “Грижа в дома – Община Неделино”

На 12.06.2023г. се състоя пресконференция, на която бе представен подписаният от Община Неделино договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0020-С01 “Грижа в дома – Община Неделино”

Повече...

Списък на оценени и класирани потребители след направена индивидуална оценка за потребностите и предоставена социална услуга по проект BG05SFPR002-2.001-0020-C01 “Грижа в дома в община Неделино”

Списък на оценени и класирани потребители след направена индивидуална оценка за потребностите и предоставена социална услуга по проект BG05SFPR002-2.001-0020-C01 “Грижа в дома в община Неделино”

Повече...

Обобщен протокол за оценка на потребностите на потребители, ползващи социална услуга по проект “Грижа в дома в община Неделино”

Обобщен протокол за оценка на потребностите на потребители, ползващи социална услуга по проект “Грижа в дома в община Неделино”

Повече...

Протокол на допуснати и недопуснати кандидати по документи за  длъжности „Диспечер/ Координатор; Шофьор; „Домашен помощник“; „Психолог“; „Медицински специалист“; за предоставяне на  социалната услуга по Проект №  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в община Неделино“

Протокол на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжности „Диспечер/ Координатор; Шофьор; „Домашен помощник“; „Психолог“; „Медицински специалист“; за предоставяне на социалната услуга по Проект № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в община Неделино“

Повече...

Обява за набиране на персонал и потребители по договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома” – програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Обява за набиране на персонал и потребители по договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома” – програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Повече...

На 18.11.2022 г. Община Неделино подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

На 18.11.2022 г. Община Неделино подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Повече...

Skip to content