Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Документи - Общински съвет

Разпореждания на Районна прокуратура – гр. Смолян, с които се изисква от Общински съвет – Неделино предоставянето на информация  по Решения с номера – 301, 302, 303 и 308 от 31.03.2022 г

Разпореждания на Районна прокуратура – гр. Смолян, с които се изисква от Общински съвет – Неделино предоставянето на информация по Решения с номера – 301, 302, 303 и 308 от 31.03.2022 г

Определение №98 / 01.03.2022 г. на Административен съд – Смолян касаещо текстове от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение №4 / 09.12.2021 г. на ОбС – Неделино

Определение №98 / 01.03.2022 г. на Административен съд – Смолян касаещо текстове от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение №4 / 09.12.2021 г. на ОбС – Неделино

Определение на Административен съд – гр. Смолян по Протест на Районна прокуратура – гр. Смолян срещу някои от разпоредбите от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение №4/09.12.2021 г. от Общински съвет – гр. Неделино

Определение на Административен съд – гр. Смолян по Протест на Районна прокуратура – гр. Смолян срещу някои от разпоредбите от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение №4/09.12.2021 г. от Общински съвет – гр. Неделино

Заповед № АП-03-14-17 / 13.01.2022 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решениe № 279 /29.12.2021 г. за ново разглеждане от Общински съвет – Неделино

Заповед № АП-03-14-17 / 13.01.2022 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решениe № 279 /29.12.2021 г. за ново разглеждане от Общински съвет – Неделино

Skip to content