Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Документи - Общински съвет

Разпореждане №168/01.02.2024 г. на РП Мирослав Алендаров за предоставяне на информация относно Наредба за определяне местните такси и цени на услуги за преценка на нейната законосъобразност

Разпореждане №168/01.02.2024 г. на РП Мирослав Алендаров за предоставяне на информация относно Наредба за определяне местните такси и цени на услуги за преценка на нейната законосъобразност

Заповед №АП-03-14-18/10.01.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №13/29.12.2023 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Заповед №АП-03-14-18/10.01.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №13/29.12.2023 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваемите съоръжения (обекти) на територията на община Неделино

Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваемите съоръжения (обекти) на територията на община Неделино

Attachments

Skip to content