Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Документи - Общински съвет

Заповед №АП-03-14-326/02.07.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решения №77/19.06.2024 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Заповед №АП-03-14-326/02.07.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решения №77/19.06.2024 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Заповед №АП-03-14-211/15.05.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решения №60 – т.1,61 – т.2,64 и 67/29.04.2024 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Заповед №АП-03-14-211/15.05.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решения №60 – т.1,61 – т.2,64 и 67/29.04.2024 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Заповед №АП-03-14-77/26.02.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №35/15.02.2024 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Заповед №АП-03-14-77/26.02.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №35/15.02.2024 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино за 2024

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино за 2024

Разпореждане №168/01.02.2024 г. на РП Мирослав Алендаров за предоставяне на информация относно Наредба за определяне местните такси и цени на услуги за преценка на нейната законосъобразност

Разпореждане №168/01.02.2024 г. на РП Мирослав Алендаров за предоставяне на информация относно Наредба за определяне местните такси и цени на услуги за преценка на нейната законосъобразност

Заповед №АП-03-14-18/10.01.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №13/29.12.2023 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Заповед №АП-03-14-18/10.01.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №13/29.12.2023 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Skip to content