Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Документи - Общински съвет

Определение 239/03.06.2021 г. на Административен съд – Смолян по жалба на фондация „Върховенство на закона“ срещу разпоредбата на чл. 3, ал.3 от Наредба №2 за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество на Община Неделино

НАРЕДБА за престой и паркиране на превозни средства, управлявани и превозващи лица с увреждания на територията на община Неделино

НАРЕДБА за престой и паркиране на превозни средства, управлявани и превозващи лица с увреждания на територията на община Неделино

Skip to content