Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Наредби

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино за 2024

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино за 2024

Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваемите съоръжения (обекти) на територията на община Неделино

Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваемите съоръжения (обекти) на територията на община Неделино

Attachments

НАРЕДБА за престой и паркиране на превозни средства, управлявани и превозващи лица с увреждания на територията на община Неделино

НАРЕДБА за престой и паркиране на превозни средства, управлявани и превозващи лица с увреждания на територията на община Неделино

Skip to content