Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Нормативни документи

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Неделино 2021-2027 г. през 2023 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Неделино 2021-2027 г. през 2023 г.

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино за 2024

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино за 2024

Програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Неделино

Програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Неделино

Skip to content