Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Документи

Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваемите съоръжения (обекти) на територията на община Неделино

Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваемите съоръжения (обекти) на територията на община Неделино

Attachments

Заповед №392/05.10.2022 г. на Кмета на община Неделино за определяне на комисия за преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Неделино (към заповедта и протокол от преброяването)

Заповед №392/05.10.2022 г. на Кмета на община Неделино за определяне на комисия за преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Неделино (към заповедта и протокол от преброяването)

Заповед №64/10.02.2023 г. на Кмета на община Неделино за определяне на постоянно действаща комисия по безопасност на движението по пътищата на община Неделино

Заповед №64/10.02.2023 г. на Кмета на община Неделино за определяне на постоянно действаща комисия по безопасност на движението по пътищата на община Неделино

Разпореждане на Районна прокуратура – гр. Смолян за предоставяне на информация от Общински съвет – Неделино, свързана с начина по който се начислява ДДС при ТБО в Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ

Разпореждане на Районна прокуратура – гр. Смолян за предоставяне на информация от Общински съвет – Неделино, свързана с начина по който се начислява ДДС при ТБО в Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ

Skip to content